Vagt i parkanlæg


Dansk Sikkerhedsvagt råder over vagter med flere års erfaring indenfor udendørs vagter i parkanlæg og barokhaver i Nordsjælland og København.

Eksempler på hvad vagtens opgaver kan være:

• Påtale cyklister der cykler inde i parken.
• Påtale hundeluftere med løse hunde.
• Påtale bål og tændte engangsgrill.
• Påtale boldspil.
• Påtale personer der anvender metaldetektorer og graver i parken.
• Samle affald op under rundering så parken altid fremstår pæn og ryddelig.
• Indsamling og udlevering af tabte effekter (nøgler, tegnebøger, digitalkameraer osv.)
• Åbne og lukke toiletbygninger.
• Rapportere og tilkalde vvs firma ved defekte toiletter.
• Rapportere om tekniske fejl (f.eks. ved lav vandstand i kaskadeanlæg osv.)
• Yde førstehjælp til gæster som kommer til skade eller bliver syge.
• Forebygge hærværk og grafitti (tilkalde politi efter behov).

Vores patruljeafdeling kan også stå for at åbne parken om morgenen, og låse af igen om aftenen.

Vagtens tilstedeværelse viser sig altid at have en præventiv effekt. Parkens gæster overholder flere regler når der er en uniformeret vagt til stede i anlægget.

Hvis vagten antræffer gæster som bryder havens regler vil vagten som udgangspunkt gå ud fra at det er fordi gæsten ikke er klar over at det f.eks. ikke er tilladt at cykle i haven og vagten vil derfor informere havens gæster om stedets regler. Hvis en gæst gentagne gange bryder reglerne kan det have den konsekvens at gæsten fremadrettet ikke længere vil være velkommen i haven.

Hvis vagten antræffer personer som spiller bold i områder af parken hvor det ikke er tilladt vil vagten informere om havens regler og anvise til et andet og bedre egnet sted i nærområdet hvor boldspil er tilladt.

Hvis vagten antræffer hundeluftere med løse hunde vil vagten informere om havens regler og evt. anvise et andet sted som er bedre egnet til luftning af løse hunde.

Parkvagten fremtræder altid høflig og tålmodig - og fortæller også gerne turister om stedets historie.

Parkvagten taler dansk, engelsk og tysk.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10.