Sikkerhedsvagter til bosteder og psykiatrien i hele Danmark

Vi leverer erfarne sikkerhedsvagter til hospitaler, bosteder, døgninstitutioner, psykiatriske afdelinger, skærmede afdelinger
på plejehjem og asylcentre i hele Danmark.

Sikkerhedspersonalet fungerer som en tryghedsskabende funktion til det faglige personale, hvor den primære opgave er at sikre,
at personalet på den pågældende afdeling/institution får tryghed og ro til at udføre sit arbejde.

Sikkerhedspersonalet håndterer situationer, hvor personalets/patienternes sikkerhed er truet og sikkerhedspersonalet medvirker
ligeledes til at forebygge og forhindre, at disse situationer opstår.

Vi har erfaring fra flere bosteder og psykiatriske afdelinger med bl.a. psykisk syge, surrogat anbragte og udviklingshæmmede
med uhensigtsmæssig adfærd.

Stol på os og vores medarbejdere
Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtselskab, hvilket vil sige at vi har en autorisation fra Rigspolitiet som bliver fornyet
hvert femte år, og at alle vores medarbejdere er vagtuddannet, har ren straffeattest og er sikkerhedsgodkendt hos politiet.

Priser:
Timepris: 388,00 kr. i timen.
Hastevagt: 485,00 kr. i timen.
(Indhent tilbud på længerevarende opgaver).

Alle prisen er excl. moms.

Referencer:
• Faaborg-Midtfyn kommune (2 bosteder).
• Albertslund Kommune (1 bosted).
• Ørbækskilde (bosted).
• Dorthe Mariehjemmet (demens afd.).
• Ekkenberg Larsen botilbud ApS.
• Idræts- og uddannelsesakademiet (skoletilbud og STU for unge med diagnoser).
• Region Midtjyllands psykiatriske afdelinger, herunder:
- Regionspsykiatrien Vest E1 Sengeafsnit affektive lidelser
- Regionspsykiatrien Vest E2 Sengeafsnit psykotiske lidelser
- Regionspsykiatrien Vest E4 Akutmodtagelsens sengeafsnit

Yderligere referencer oplyses ikke her på hjemmesiden af diskretionshensyn.
Det er muligt at indhente udtalelser fra kommunale institutioner som tidligere har benyttet sig af vores services.
Navne og telefonnumre på kontaktpersoner udleveres efter forespørgsel, til nye kunder indenfor samme segment.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk