Vi søger dygtige og rutinerede vagter til vores kunder

Vi søger uddannede og robuste vagter, der har overblik og kan træffe hurtige og korrekte beslutninger.

Du kan søge ind hos os på to måder, enten som sikkerhedsvagt eller som dørmand.

Vi søger kvalificerede vagter til vores sikkerhedsvagtafdeling.
Vi har travlt og søger derfor fleksible og robuste sikkerhedsvagter til forskellige sikkerhedsvagtopgaver på bosteder,
messer, byggepladser, bevogtningsopgaver, alarmpatrujle og personbeskyttelse.

Det er vigtigt at du kan skabe tillid, tryghed og sikkerhed via din adfærd og via den måde du kommunikerer på. Du har en
udpræget situationsfornemmelse og kan læse andre menneskers signaler samt afvigelser fra normalbilledet.

Du er ydermere fleksibel og bekendt med at trusselsniveauet hele tiden kan forandre sig hos vores kunder, og er klar til at
indstille dig efter dette.

Du ved at når du har overblik, er kompetent og rolig så vil det også få kunden til at slappe af og føle sig tryg ved dig.
Du interesserer dig for vagtarbejdet og søger hele tiden muligheder for at blive bedre og dygtigere til dit arbejde
via kurser, bøger og træning, f.eks. indenfor selvforsvar, styrketræning, konflikthåndtering og personlig udvikling.

Dine arbejdsopgaver bliver at skabe sikkerhed og tryghed hos vores kunder, og i samarbejde med både kunden og vagtfirmaets ledelse
at udføre de sikkerhedsmæssige opgaver som kunden har behov for. Det er derfor vigtigt at du lytter mere end du taler,
er fleksibel i forhold til kundernes individuelle behov og kan arbejde selvstændigt ud fra udstukne instruktioner og retningslinier.

Vagtbranchen er, som du sikkert kan forestille dig, en branche hvor kundernes behov konstant er under forandring.
Derfor skal du også være indstillet på at kunne tage akutvagter med få timers varsel på nogle af dine fridage,
samt være fleksibel og kunne blive et par timer ekstra hos en kunde end planlagt. Det er et krav at du også kan
arbejde om natten samt som minimum hver anden weekend.

Da vi har total rygeforbud i hele arbejdstiden er det vigtigt at du ikke er ryger - eller at du kan være på
arbejde uden at skulle ryge. Dette gælder også snus og e-cigaretter.

Du har som minimum bestået folkeskolens afgangsprøve, gennemført en uddannelse og efterfølgende bestået vagtkurset.
Du er moden og har gode skriftlige egenskaber. Ydermere taler du som minimum dansk og engelsk.

Det er en fordel hvis du har aftjent din værnepligt.

En stilling som vagt kan ikke bestrides af hvem som helst. Derfor skal du først igennem en prøveperiode hvor vi ser
dig an i forskellige situationer og på forskellige opgaver. Det betyder at alle nyansatte får en 4-6 måneders ansættelses-
kontrakt. Efter 4-6 måneder vil de mest kompetente og loyale medarbejdere blive fastansat.

Det er en fordel at du har kørekort og egen bil, da mange opgaver kræver at du er uafhængig af offentlige transportmidler.

Løn
Løn efter kvalifikationer.
Du får minimum løn efter VSL's overenskomst. De mest kompetente medarbejdere får desuden et ekstra tillæg på mellem 1.000 - 3.000 kr.
pr. måned. Alle nyansatte får løn efter VSL's overenskomst. Efter 6 måneder vil du komme til en lønforhandling med din nærmeste leder
og få afklaret dine kompetencer samt om du er berettiget til et ekstra løntillæg.
Sådan søger du ind som sikkerhedsvagt hos os:
Vi modtager kun digitale ansøgninger. Du kan derfor ikke sende din ansøgning pr. post eller ringe til
os. Det skyldes at vi nøje vurderer alle ansøgeres baggrund og kompetencer inden en ansættelsessamtale
kan blive arrangeret.

Send din ansøgning til: job@dansk-sikkerhedsvagt.dk
i emnelinien skal du skrive "Ansøgning som sikkerhedsvagt", vedlæg nedenstående bilag:

• Ansøgning
• Vagtkursusbevis
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Fuldt CV (fra folkeskolen og frem)
• Uddannelsesbeviser
• Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Vi forbeholder os ret til ikke at besvare ansøgninger som fraviger væsentligt fra ovenstående krav.

Vores bostedenhed søger uddannede og robuste vagter
Din opgave bliver at opretholde trygheden og sikkerheden på et bosted eller plejehjem, med udadreagerende borgere.
Inden arbejdet kan påbegyndes skal du bestå vores interne uddannelse i "vagtservice indenfor bosteder og plejehjem",
så du kender dine arbejdsopgaver, din rolle som vagt og hvordan du kan håndtere de konflikter som kan og vil opstå
i løbet af en vagt. Det er meget vigtigt at du er fysisk og psykisk robust, har trænet eller træner kampsport/selvforsvar
og er god til at arbejde selvstændigt, træffe beslutninger og kan tage ansvar. Vagterne er på 12 timer tre gange om ugen,
og du bliver enten tilknyttet dags- eller natholdet, og arbejder 36 timer om ugen. Det er et krav at du kan arbejde hver anden
weekend.

Løn
Løn efter kvalifikationer.
De første 6 måneder får du løn efter VSLs overenskomst. Herefter kan du få et tillæg på op til 3.000 kr. ekstra om måneden,
afhængig af dine kvalifikationer.

Sådan søger du ind som sikkerhedsvagt hos os:
Vi modtager kun digitale ansøgninger. Du kan derfor ikke sende din ansøgning pr. post eller ringe til
os. Det skyldes at vi nøje vurderer alle ansøgeres baggrund og kompetencer inden en ansættelsessamtale
kan blive arrangeret.

Send din ansøgning til: job@dansk-sikkerhedsvagt.dk
i emnelinien skal du skrive "Ansøgning som vagt på bosted", vedlæg nedenstående bilag:

• Ansøgning
• Vagtkursusbevis
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Fuldt CV (fra folkeskolen og frem)
• Uddannelsesbeviser
• En beskrivelse af hvor og hvor længe du har trænet kampsport eller selvforsvar samt hvilken stilart
• Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Vi forbeholder os ret til ikke at besvare ansøgninger som fraviger væsentligt fra ovenstående krav.


Vi søger dørmænd til vores dørmandsafdeling

Har du dørmandskort og kan arbejde selvstændigt samt træffe vigtige beslutninger hurtigt ?

Som dørmand vil du få en deltidskontrakt hvor du primært kommer til at arbejde
torsdag, fredag og lørdag. Det er derfor et krav at du kan arbejde minimum hver anden
weekend.

Da vi har total rygeforbud i hele arbejdstiden er det vigtigt at du er ikke-ryger eller at du kan være på
arbejde uden at skulle ryge. Dette gælder også snus og e-cigaretter.

Vi søger dørmænd til nedenstående opgaver:

• Gymnasiefester
• Private fester og 18-års fødselsdage
• Dørmandsopgaver
• Brandvagt

Bemærk: At der skal bæres uniform i tjenesten, hvilket omfatter pæne bukser og uniformsskjorte

Løn
Lønnen som dørmand udgør kr. 200,00 i timen. Hertil kommer feriepenge og pension oven i lønnen.

Sådan søger du ind som dørmand hos os:
Vi modtager kun digitale ansøgninger. Du kan derfor ikke sende din ansøgning pr. post eller ringe til
os. Det skyldes at vi nøje vurderer alle ansøgeres baggrund og kompetencer inden en ansættelsessamtale
kan blive arrangeret.

Send din ansøgning til: job@dansk-sikkerhedsvagt.dk
i emnelinien skal du skrive "Ansøgning som dørmand", vedlæg nedenstående bilag:

• Ansøgning
• Vagtkursusbevis eller dørmandskursusbevis
• Evt. førstehjælpskursus- og/eller brandkursusbevis.
• Kopi af dørmandskort
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Fuldt CV (fra folkeskolen og frem)
• Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Vi forbeholder os ret til ikke at besvare ansøgninger som fraviger væsentligt fra ovenstående krav.


Vi søger hundevagter

Vi søger hundevagter med trænede cheferhunde

Da vi har total rygeforbud i hele arbejdstiden er det vigtigt at du er ikke-ryger eller at du kan være på
arbejde uden at skulle ryge. Dette gælder også snus og e-cigaretter.

Inden ansættelse skal både du og din hund vurderes:

• Din hund skal kunne gø på kommando
• Din hund skal lystre dig og må ikke bide når den indsættes i konfliktsituationer
• Du skal kunne kaste en bold og kalde hunden til dig inden den når at løbe bolden op
• Du og din hund vil skulle bestå en test som indeholder minimum ovenstående scenarier inden ansættelsen kan påbegyndes

Bemærk: At der skal bæres uniform i tjenesten, hvilket omfatter pæne bukser og uniformsskjorte

Løn
Løn efter VLS's overenskomst. Hertil kommer hundeførertillæg, feriepenge og pension.

Sådan søger du ind som hundevagt hos os:
Vi modtager kun digitale ansøgninger. Du kan derfor ikke sende din ansøgning pr. post eller ringe til
os. Det skyldes at vi nøje vurderer alle ansøgeres baggrund og kompetencer inden en ansættelsessamtale
kan blive arrangeret.

Send din ansøgning til: job@dansk-sikkerhedsvagt.dk
i emnelinien skal du skrive "Ansøgning som hundevagt", vedlæg nedenstående bilag:

• Ansøgning
• Dit vagtkursusbevis
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Fuldt CV (fra folkeskolen og frem)
• Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere
• Et billede af din hund

Vi forbeholder os ret til ikke at besvare ansøgninger som fraviger væsentligt fra ovenstående krav.


Souschef søges

Vi søger en souschef med en af nedenstående uddannelser:

• Akademiuddannelse i ledelse
• Diplomuddannelse i ledelse
eller
• Eksamineret sikringsleder

Derudover skal du have gennemført og bestået "Grundlæggende vagt"-kursus.

Dine arbejdsopgaver vil være:
• Ansætte og afskedige personale
• Lønsamtaler og MUS samtaler
• Oplæring og videreuddannelse af personale
• Vagtplanlægning
• Kundemøder
• Fungere som holdleder ude hos kunderne
• Administrative opgaver (eks. ansættelseskontrakter, bestilling af vagtkort, deltaplan, byde på udbud)
• Tage akutvagter, hvis en medarbejder lægger sig syg og vagten ikke kan dækkes af en anden medarbejder
• Kontakt til og kontrol af samarbejdspartnere og underleverandører
• Lønadministration

Arbejdsopgaverne er fordelt således at ca. 30 % af arbejdstiden foregår på vores kontor i Fredensborg,
og de resterende 70 % foregår ude hos kunderne.

Stillingen er på 35 timer om ugen.

Sådan søger du stillingen hos os:
Vi modtager kun digitale ansøgninger. Du kan derfor ikke sende din ansøgning pr. post eller ringe til
os. Det skyldes at vi nøje vurderer alle ansøgeres baggrund og kompetencer inden en ansættelsessamtale
kan blive arrangeret.

Send din ansøgning til: job@dansk-sikkerhedsvagt.dk
i emnelinien skal du skrive "Ansøgning som souschef", vedlæg nedenstående bilag:

• Ansøgning
• Uddannelsesbeviser (som minimum lederuddannelse og grundlæggende vagt)
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Fuldt CV (fra folkeskolen og frem)
• Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Vi forbeholder os ret til ikke at besvare ansøgninger som fraviger væsentligt fra ovenstående krav.