Sikkerhedsvagter

Uddannede sikkerhedsvagter med konflikthåndteringscertifikat, udvidet førstehjælpskursus og trænet i ju-jitsu bruges f.eks. til

• Beskyttelse af personer. F.eks. mennesker der bliver forfulgt eller som har været udsat for drabsforsøg.
• Beskyttelse af forretninger plaget af røverier.
• Holde vagt i private hjem der har været udsat for hjemmerøveri.
• Holde pressen på afstand.
• Adgangskontrol af lukkede møder.
• Følgebil til værditransporter.
• Vagt på socialkontorer.
• Beskyttelse af virksomheder og produkter imod industrispionage.
• Beskyttelse af personale på bosteder for psykisk syge med voldelige tendenser.
• Vagt på skærmede afdelinger og psykiatriske hospitaler.
• Vagt på plejehjem og hospice hvor pårørende ikke ønsker at følge personalets henvisninger og opfører sig aggressivt.
• Vagt på asylcentre og flygtningelejre.

Referencer:
• Diakonissestiftelsens Hospice
• Lions park
• Fredensborg kommune
• Søndervang Plejehjem
• Psykiatrien i Region Midtjylland
• Bostedet Solskrænten
• Bostedet Pegasus
• Rudersdal Kommune
• Københavns Kommune, hjemmeplejen

Udtalelser:
Forstanderen fra Bostedet Solskrænten udtaler:
"Tak for et meget godt samarbejde, det har givet mine medarbejdere en masse tryghed, og I har løst opgaven på værdig vis også overfor borgeren."

Forstanderen fra Dorthe Mariehjemmet udtaler:
"Tak for jeres fine måde at være til stede på."

Læs udtalelse fra erhvervskunde der har benyttet en sikkerhedsvagt fra Dansk Sikkerhedsvagt: her


.