Vagtfirma i Aalborg - Nordjylland, vi skaber tryghed

Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtfirma. Vi leverer vagter til butikker, gymnasier,
erhvervslivet, den offentlige sektor, boligforeninger og institutioner i Aalborg og hele Nordjylland.


Vagtopgaver løses i hele Nordjylland - ring 24201101

Dansk Sikkerhedsvagt leverer vagter til erhvervslivet og den offentligt sektor i hele
Nordjylland. Vi leverer uddannede sikkerhedsvagter, servicevagter, brandvagter, første-
hjælpere, stationære vagter, eventvagter og fastvagter.

Alle typer af vagt- og sikkerhedsopgaver løses.

Ofte kan vi påtage os vagtopgaver med 1 dags varsel.

Døgnåben vagtcentral: 24201101


Cookies: Denne hjemmeside anvender kun cookies til tekniske nødvendige formål, hjemmesiden anvender ikke tredjeparts cookies og vores statistikcookies registrerer ikke din ip-adresse, og kræver derfor ikke dit samtykke.


Uddannede autoriserede sikkerhedsvagter

Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtfirma, med uddannede og sikkerhedsgodkendte
professionelle vagter. Vi er et landsdækkende vagtselskab der dækker hele Danmark med
lokale vagter i Jylland, Fyn og Sjælland.

Behovet for en professionel sikkerhedsvagt kan opstå når som helst og for hvem som helst,
ved trusler, chikane, indbrud, sikkerhedsbrister og ved svigtende mekanisk sikring.

Har I behov for en sikkerhedsvagt? Alle henvendelser behandles fortroligt og professionelt.

Kontakt os:

Tlf.: 24 20 11 01.

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vagter til bosteder med udadreagerende borgere

Behovet for en civil sikkerhedsvagt kan opstå på bosteder og indenfor psykiatrien, hvis en borger
bliver farlig for sig selv eller andre, eller hvis personalet føler sig utrygge.

Sikkerhedspersonalet er uddannet indenfor konflikthåndtering og selvforsvar, og kan skærme borgeren
så personalet kan føle sig trygge og passe deres arbejde, og dermed minimere sygefraværet blandt personalet.

Vi leverer både uniformerede og civile vagter til bosteder og psykiatrien i hele Midt- og Nordjylland.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til kommuner i Nordjylland - Aalborg, Brønderslev og omegn

Vi har erfaring med levering af vagter til kommuner og regioner i hele Jylland. F.eks. til Rådhuse, sikrede
institutioner, hospitaler og jobcentre.

Vagten kan foretage adgangskontrol eller blot være synlig i bygningen med mulighed for tilkald ved behov.

Vagten kan skabe sikkerhed og tryghed ved at gå sikkerhedsrunder, kontrollere at døre er låst og assistere ved uro
og utryghedsskabende situationer.

Behovet for en vagt kan både opstå akut eller være et permanent sikkerhedstiltag, hvor vagterne sikrer at kommunens
medarbejdere kan passe deres arbejde under trygge forhold samt sikre at værdier ikke bliver stjålet eller ødelagt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Udbud fremsendes via mail til: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk med emneteksten "Udbud".

Bevogtning af udstyr (Hjørring, Thisted, Nibe og omegn)

Behovet for at få bevogtet udstyr, så det ikke bliver stjålet eller ødelagt kan opstå i mange forskellige
situationer. F.eks. værdier som står udendørs, hvis tyverialarmen er defekt eller en dør/port ikke kan låses.

Det kan også være nødvendigt med stationære vagter hvis et område, en institution eller virksomhed har oplevet
ildspåsættelse, ulovlig indtrængen eller hærværk.

Bevogtninger kan foretages fra 4 timer til 24 timer i døgnet.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Vagter til byggepladser (vagtselskaber Mors, Frederikshavn og omegn)

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten og i weekenden - og opbevarer
store værdier. Derfor kan det være en god investering at hyre en stationær vagt ind. Især hvis I
netop har fået leveret dyre materialer, hårde hvidevarer eller lige har været udsat for indbrud.

Ud over at sikre byggepladsen for ulovlig indtrængen, indbrud og hærværk vil en stationær vagt
også kunne tage hånd om andre alvorlige hændelser såsom brand og vandskade, som hurtigt vil
vokse i omfang hvis ikke de bliver håndteret straks.

Dækningsområde: Hele Midt- og Nordjylland.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Vagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol og
bevogtning af OB vogne.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Centervagt og butiksvagt (Aalborg, Hjørring og Thisted)

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede, f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang,
bemande video overvågningscentral, sørge for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Dækningsområde: Hele Midt- og Nordjylland.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Eventsikkerhed

Vi leverer eventvagter, brandvagter og førstehjælpere til events, gymnasiefester, natklubber,
byfester, koncerter og produktionsselskaber. Opgaver for privatkunder løses ikke.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Brandvagter - Nordjylland

Vi kan levere brandvagter som er uddannet i brandslukningsteknik.
Brandvagten overvåger brandsikkerheden og sikrer at flugtveje er frie
og at brandslukningsudstyret er tilgængeligt. Vi leverer brandvagter til
alle typer af opgaver herunder events, gymnasiefester, i virksomheder,
på byggepladser, ved overnatning på skoler og i haller og hvor der arbejdes
med flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i
forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende
værktøj. Brandvagten sikrer at vildfarne gnister, gløder eller flammer er under
kontrol og slukkes hurtigt.

Gode råd i forbindelse med varmt arbejde:

• De fleste forsikringsselskaber stiller krav til, at brandvagten
skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter varmt arbejdes ophør.
Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger er kravet dog 120 minutter
efter arbejdets ophør.

• Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let
antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller
afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.

• Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.

• Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.

• Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.

• Håndildslukkere skal være ved arbejdsstedet. Slangevindere skal være rullet ud og vandfyldte.

• Der må ikke være afstand på mere end 25 m. i samme niveau mellem igangværende varmt arbejde og klargjort brandslukningsudstyr.

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos DBI.DK

Vi er et større vagtfirma som kan håndtere komplekse opgaver, såsom akutopståede opgaver
samt opgaver som kræver 24 timers bevogtning.


Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Fire afdelinger i Midt- og Nordjylland med lokale vagter tilknyttetDøgnåben reception:
Tlf.: 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Ledige stillinger

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen.
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være fleksibel, grundig og seriøs for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele Nordjylland.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde om få timer. Sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald.
• Du skal kunne arbejde hver 2. weekend.
• Tobaksrygning og snus i arbejdstiden er ikke tilladt.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har en høj resiliens,
hvilket er evnen til at håndtere en kritisk eller truende situation uden at blive påvirket psykisk.

Send din ansøgning til:
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)


Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk

Dagens tags: Vagtfirmaer Aalborg, Vagtservice i Nordjylland Farsø, Vagtselskaber Hjørring, Vagtberedskab Thisted, Mors, Blokhus, Hobro, Nibe, Nørresundby, Vagtselskab Brønderslev, Frederikshavn og Skagen - Vagtfirmaer - Vagtselskaber - Sikkerhed - DR Danmarks Radio Nordjylland - TV2 Aalborg - Vagtfirma book en vagt - Vagtservice - Vagt og Sikkerhedsbranchen Nordjylland - IBM.com Nordjylland - Brandvagt Nordjylland