Vagtfirma København - Vagtselskab der skaber tryghed

Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret lokalt vagtfirma, der leverer vagter til både erhvervslivet, den offentlige sektor
gymnasier og institutioner i hele Københavns kommune samt omegn.


24 timers vagtberedskab

Vi har et 24 timers vagtberedskab som rykker ud hele døgnet til erhvervskunder og kunder indenfor
den offentlige sektor. Behovet for en vagt opstår ofte akut og på alle tider af døgnet, derfor
sidder vi klar hele døgnet til at levere både uniformerede og civile vagter. Vores civile vagter
arbejder ofte på institutioner hvor de kan håndtere konflikter i opstartsfasen så de ikke udvikler sig
samt gribe ind ved en akut opstået trussel hvor en borger bliver truende eller udadreagerende.

Vores uniformerede vagter kan indsættes på opgaver hvor det har en præventiv effekt at der er
en uniformeret vagt til stede. Den uniformerede vagt skaber tryghed overfor personalet og kan
desuden gribe ind ved akut opståede trusler,
samt tilkalde politiet og andre myndigheder. Den uniformerede vagt kan også etablere adgangskontrol
og låse døre og lukke vinduer. Samt køre ud til bygninger hvor alarmen er aktiveret.

Vagter til plejehjem, botilbud, bosteder og psykiatriske afdelinger

Vi leverer uniformerede eller civile sikkerhedsvagter til bosteder og psykiatrien i hele Storkøbenhavn.

Vores vagter har ud over deres vagtuddannelse og lange erfaring i vagtbranchen, gennemført kurser som
vedrører aggressionsforståelse, voldsforståelse, konflikthåndtering, selvforsvar, greb og magtanvendelses-
cirkulæret i serviceloven.

Vores vagter har altid en rolig og konfliktnedtrappende adfærd. Vi ved at det er vigtigt at agere roligt i selv
tilspidsede situationer, da det giver tryghed hos
jeres personale og borgere.

Alle vagter er førstehjælpsuddannet, men må ikke give medicin.

Responstid ved akutopgaver: 1 - 4 timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Referencer indenfor dette segment:
Københavns kommune, Albertslund Kommune, Borgercenter handicap i København, Lions kollegiet.

Vagter til byggepladser (Vagtservice Nørrebro, Østerbro, Amager og Frederiksberg)

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten, og indeholder store værdier. Derfor kan det være en god investering
at hyre en vagt ind fra Dansk Sikkerhedsvagt. Vores vagter kan registrere hvilke håndværkere der er til stede ved vagtens start og
foretage lukkerunde efter sidste håndværker har forladt pladsen. Herefter vil vagten føre opsyn med byggepladsen resten af natten, og sørge
for at uvedkommende ikke får adgang til pladsen. Vagten reagerer selvfølgelig også hvis der skulle opstå vandskaber og lign. episoder som
kan vokse i omfang eller forsinke byggeriet hvis ikke der straks reageres.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til kommunale vagtopgaver i København og omegn

Vi har stor erfaring med levering af vagter til kommuner. F.eks. jobcentre, rådhuse og center for børn og unge.

Behovet for en vagt kan både opstå ved en akut trussel eller som en fast præventiv indsats med synlige vagter
i kommunens bygninger samt på kommunale plejehjem eller bosted med udadreagerende borgere.

Vi løser både korte og længerevarende opgaver.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Bevogtning af udstyr (Vagtfirmaer København)

Hvis I har behov for at få bevogtet udstyr som ikke kan flyttes eller som er meget værdifuld så kontakt os endelig.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Vagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol
og bevogtning af OB vogne.

Referencer: TV2 ZULU, DR, TV3 Sport, Metronome, Warner Brothers m.fl.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Ambassade- og diplomatsikkerhed

Vi leverer servicemindede og højt kvalificerede sikkerhedsvagter til ambassader og diplomater i hele Danmark.
Vores diplomatafdeling kan stå for ambassade sikkerheden, event sikkerheden, personbeskyttelse og rundering/bevogtning
af diplomatboliger mv.

Kontakt os hvis I ønsker et højt sikkerheds- og serviceniveau.

Døgnåben reception:
Tlf.: 32 10 50 10 / 24 20 11 01

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Centervagt og butiksvagt

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede, f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang,
bemande video overvågningscentral, sørge for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter / dørmænd til gymnasiefester og handelsskoler

Vores vagter sørger for at kun skolens elever kommer ind til festen ved etablering af adgangskontrol ved indgangen.
Herefter kan eleverne blive visiteret hvilket sikrer skolens omsætning i baren.
Vagter i festsalen sikrer at eleverne ikke kommer til skade og at optræk til slåskamp håndteres på en professional måde.
Vagter ved branddøre og yderdøre sikrer at uvedkommende ikke bliver lukket ind til festen eller kravler over hegnet i
skolegården i løbet af aftenen.

Alle vores vagter er førstehjælpsuddannede. Mod et ekstra tillæg kan vi medtage akuttaske med førstehjælpsudstyr.

BRANDVAGT
Vi kan også levere brandvagter såfremt skolens ABA anlæg frakobles under festen. Brandvagten sikrer at brandvejene er frie
og at der ikke ryges på skolens toiletter samt at levende ild ikke forekommer (f.eks. tændte stearinglys mv.).

Referencer: Nørrebro gymnasium, Falkonergården gymnasium m.fl.

Døgnåben reception:
Tlf.: 32 10 50 10 / 24 20 11 01

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk
Vagtfirma København, Vagtservice København, vagter til bosteder i København og Frederiksberg, Østerbro, Dørmænd, Hyr en vagt, Book en vagt, Vagt København, Alarmselskab, Vagtselskab, Sikkerhedsvagter, Vagtselskaber København Østerbro, Vanløse, Nørrebro, Copenhagen, Security company, Alarmpatrulje, Tilsyn, Vagt Kbh, ronderende vagt, stationær vagt.