Vagtfirma Herning, Ikast, Holstebro, Silkeborg, Viborg, Horsens

Dansk Sikkerhedsvagt er jeres lokale og autoriserede vagtselskab, vi leverer
vagter til kommuner, institutioner og erhvervslivet. Ofte påtager vi os gerne
opgaver med kort varsel. Vi har 24 timers vagtberedskab, på telefon 24 20 11 01.

Uniformerede og civile sikkerhedsvagter (Herning - Horsens - midtjylland)

Vores uniformerede sikkerhedsvagter skaber tryghed via deres synlige tilstedeværelse.
Vores vagter er uddannet indenfor konflikthåndtering, rapportering, magtanvendelses-
teknikker og førstehjælp. Og kan indsættes i butikker, butikscentre, for kommuner, på
ambassader, til gymnasiefester, i virksomheder, gymnasier samt på bevogtningsopgaver.

Vagterne kan foretage runderinger, bevogte udstyr, åbne og låse døre, udføre adgangskontrol,
gå lukkerunde, håndtere konflikter, tilbageholde butikstyve, indbrudstyve og personer der er
trængt ind på privat område.

Vores civile sikkerhedsvagter kan skabe sikkerhed og tryghed på bosteder og plejehjem med
udadreagerende borgere. Læs mere i afsnittet herunder:

Vagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien

Vi leverer civile sikkerhedsvagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien i hele midtjylland.

Vores vagter har ud over deres vagtuddannelse og lange erfaring i vagtbranchen, gennemført
kurser som vedrører aggressionsforståelse, voldsforståelse, konflikthåndtering, selvforsvar
og greb og lovlige magtanvendelsesteknikker, samt de juridiske paragraffer i serviceloven.

Sikkerheden og trygheden opretholdes så medarbejdere og beboere kan føle sig trygge i en svær tid.

Vores vagter har altid en rolig og konfliktnedtrappende adfærd. Vi ved at det er vigtigt at
agere roligt i tilspidsede situationer, da det skaber tryghed hos borgere og personale.

Alle vagter er førstehjælpsuddannet, men må ikke give medicin og heller ikke udføre personlig pleje.

Responstid ved akutopgaver: 4-6 timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til byggepladser og bevogtning af udstyr

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten og i weekenden,
og indeholder store værdier. Derfor kan det være en god investering at hyre en vagt
ind fra Dansk Sikkerhedsvagt. Vores vagter kan registrere hvilke håndværkere der er
til stede ved vagtens start og foretage lukkerunde efter sidste håndværker har forladt
pladsen. Herefter vil vagten føre opsyn med byggepladsen resten af natten, og sørge
for at uvedkommende ikke får adgang. Vagten reagerer selvfølgelig også hvis der skulle
opstå vandskade, brand eller lign. episoder som kan vokse i omfang eller forsinke byggeriet
hvis ikke der straks reageres.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Brandvagter

Hvis jeres ABA anlæg skal frakobles i forbindelse med servicering eller afholdelse af events,
eller hvis en brandvagt er blevet påkrævet af kommunen kan vi levere brandvagter til jeres
virksomhed/skole/kommune.

Brandvagterne møder op i en brandhæmmende brandvagtsuniform eller refleksvest med
tydelig påskrift "BRANDVAGT".

Brandvagterne er uddannet i brandslukning, brandværn, evakuering, publikumshåndtering
og førstehjælp.

Mod et gebyr kan brandvagten medtage førstehjælpstaske.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til kommuner

Vi har stor erfaring med levering af vagter til kommuner. F.eks. jobcentre, rådhuse og center for børn og unge.

Behovet for en vagt kan både opstå ved en akut trussel eller som en fast præventiv indsats med synlige vagter i
kommunens bygninger - eller ved behov for en daglig lukkerunde hvor kommunens bygninger
aflåses og vinduer lukkes.

Vi løser både korte og længerevarende opgaver.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Bevogtning af udstyr (Vagtselskab Herning, Ikast, Viborg)

Hvis I har behov for at få bevogtet udstyr som ikke kan flyttes eller som har en høj værdi så kontakt os endelig.

Akutopgaver løses med en responstid på 4-6 timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Vagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol
og bevogtning af OB vogne.

Referencer: TV2, DR, TV3 Sport, Warner Brothers m.fl.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Centervagt og butiksvagt

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede,
f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang, bemande video overvågningscentral, sørge for at brandveje er frie,
vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Runderingsvagt

Vores runderingsvagter kører rundt til forskellige virksomheder og kommunale bygninger hver aften for
at lukke vinduer, slukke lys/kaffemaskiner, låse døre og sikre at tyverialarmen er tilkoblet.

Hvis I har behov for aflåsning hver aften samt evt. tilsyn i løbet af natten (indvendig og/eller kun udvendigt),
så kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Behovet for en runderende vagt kan opstå akut i en kortere eller længere periode.
Alle forsikringsselskaber kræver at alle døre og vinduer er lukket og låst hvis forsikringen
skal dække jeres tab.

Gymnasiefester

Vi leverer vagter til gymnasiefester. Vagterne visiterer og ser studiekort ved indgangen samt sikrer
at alle yderdøre er lukket og låst og bemandet/overvåget så uvedkommende ikke kan komme ind til festen.
Hvis der opstår tumult imellem elever til festen bliver dette håndteret på en rolig og professionel måde,
hvor skolens ledelse altid bliver informeret om hvad der er sket og hvilke elever der har været indvolveret.
Vi kan også levere brandvagter hvis ABA anlæggets zoner i festsalen frakobles (pga. røgkanon eller lign.).
Alle vores vagter er førstehjælps- eller nødbehandler uddannede og mod et ekstra gebyr kan vi medtage
førstehjælpsudstyr og akuttaske til håndtering af førstehjælpsopgaver. I forbindelse med dette vil vi meget
gerne have reserveret et klasselokale hvor vi kan tilse og behandle elever der er kommet til skade.

24 timers landsdækkende vagtberedskab

Vores vagtselskab er åbent døgnet rundt og dækker hele Danmark. Ring til os ved akutte opgaver,
vi er altid klar til at hjælpe. Vores vagter står standby 24 timer i døgnet.

Døgnåben reception:
Tlf.: 32 10 50 10 / 24 20 11 01

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk
Vagtfirma Herning, Ikast, Holstebro, Silkeborg, Viborg, Horsens - Vagtservice, Vagtselskaber, Alarmselskaber, Sikkerhedsfirma, Vagtberedskab, Sikkerhed bosted plejehjem, Dansk Sikkerhedsvagt, Vagtservice midtjylland, Book en vagt, Vagt Herning, Alarmselskab, Vagtselskab, Sikkerhedsvagter, Vagtselskaber, Security company, Alarmpatrulje, Tilsyn, Vagt, ronderende vagt, stationær vagt. Security. Vagtfirma | Sikkerhedsvagt