Vagtfirma Århus - Vagtselskab der skaber tryghed i midtjylland

Dansk Sikkerhedsvagt er det lokale og autoriserede vagtfirma, der leverer vagter til både erhvervslivet, kommuner
og institutioner i Århus og omegn (Åbyhøj og Silkeborg).

Vagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien

Vi leverer både uniformerede og civile vagter til psykiatrien i hele midtjylland.

Vores vagter har ud over deres vagtuddannelse og lange erfaring i vagtbranchen, gennemført kurser som vedrører aggressionsforståelse, voldsforståelse,
konflikthåndtering, selvforsvar og greb og magtanvendelsescirkulæret i serviceloven.

Vores vagter har altid en rolig og konfliktnedtrappende adfærd. Vi ved at det er vigtigt at agere roligt i selv tilspidsede situationer, da det giver tryghed hos
jeres personale og borgere.

Alle vagter er førstehjælpsuddannet, men må ikke give medicin.

Responstid ved akutopgaver: 2 - 4 timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Referencer indenfor dette segment:
Psykiatrisk afdeling på Herning og Hobro sygehus.

Vagter til byggepladser (Århus, Randers, Silkeborg)

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten, og indeholder store værdier. Derfor kan det være en god investering
at hyre en vagt ind fra Dansk Sikkerhedsvagt. Vores vagter kan registrere hvilke håndværkere der er til stede ved vagtens start og
foretage lukkerunde efter sidste håndværker har forladt pladsen. Herefter vil vagten føre opsyn med byggepladsen resten af natten, og sørge
for at uvedkommende ikke får adgang til pladsen. Vagten reagerer selvfølgelig også hvis der skulle opstå vandskaber og lign. episoder som
kan vokse i omfang eller forsinke byggeriet hvis ikke der straks reageres.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til kommuner

Vi har stor erfaring med levering af vagter til kommuner. F.eks. jobcentre, rådhuse og center for børn og unge.

Behovet for en vagt kan både opstå ved en akut trussel eller som en fast præventiv indsats med synlige vagter i kommunens bygninger.

Vi løser både korte og længerevarende opgaver.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Bevogtning af udstyr (Vagtfirma Århus og Randers)

Hvis I har behov for at få bevogtet udstyr som ikke kan flyttes eller som er meget værdifuld så kontakt os endelig.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Vagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol og bevogtning af OB vogne.

Referencer: TV2, DR, TV3 Sport, Warner Brothers m.fl.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Centervagt og butiksvagt

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede, f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang,
bemande video overvågningscentral, sørge for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Vagter til parkeringshuse og kældre

Genopret trygheden, vagter fra Dansk Sikkerhedsvagt kan bemande servicedesken, hjælpe kunder med ind/udgang, anvise toiletter og andre
faciliteter samt tage konflikter i opløbet og bortvise uønskede personer fra området.

Døgnåben reception:
Tlf.: 32 10 50 10 / 24 20 11 01

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk
Vagtfirma Århus, Vagtservice Århus, vagter til bosteder i Århus og Frederiksberg, Østerbro, Dørmænd, Hyr en vagt, Book en vagt, Vagt Århus, Alarmselskab, Vagtselskab, Sikkerhedsvagter, Vagtselskaber Århus Århus, Vagt Randers, Silkeborg, Viborg, Herning Security company, Alarmpatrulje, Tilsyn, Vagt Aarhus, ronderende vagt, stationær vagt. Security Vagtfirma | Vagtservice