Vagtfirma Brøndby - Vagtselskab der skaber tryghed.

Dansk Sikkerhedsvagt er det lokale og autoriserede vagtfirma, der leverer vagter til både erhvervslivet, kommuner
boligforeninger og institutioner i Brøndby og omegn.


Akutte vagtopgaver løses i Brøndby og omegn

Vi har 24 timers vagtberedskab og vagter der står klar døgnet rundt
til indsættelse i forbindelse med akutopståede vagtopgaver.

Vi løser opgaver for kommuner, boligforeninger, byggebranchen, institutioner
events, stadionvagter, butikker og øvrige erhvervslivet. Ring nu for bestilling af akut vagt.

Akut telefonnummer 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Cookies: Denne hjemmeside anvender kun cookies til tekniske nødvendige formål, hjemmesiden anvender ikke tredjeparts cookies og vores statistikcookies registrerer ikke din ip-adresse, og kræver derfor ikke dit samtykke.

Vagter til bosteder, plejehjem, hospitaler og psykiatrien

Vi leverer vagter til bosteder, hospitaler og plejehjem ved udadreagerende borgere,
vores vagter er uddannet i at håndtere psykotiske, demente, truende og voldelige borgere ved
hjælp af pædagogiske værktøjer målrettet bprgerens sygdom og magtanvendelsesteknikker som skaber
ro og sikkerhed for personale, øvrige borgere/patienter og hjælper borgeren med at blive rolig.

Vores vagter er efteruddannet i selvforsvar, konflikthåndtering, pædagogik og magtanvendelsesteknikker.

Vores vagter har altid en rolig og konfliktnedtrappende adfærd. Vi ved at det er vigtigt at
agere hurtigt og roligt i tilspidsede situationer, da det skaber den ønskede tryghed.

Alle vagter er førstehjælpsuddannet, men må ikke give medicin og foretager ikke personlig pleje på borgeren.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagter til byggepladser

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten, og indeholder store værdier.
Derfor kan det være en god investering, at hyre en vagt ind fra Dansk Sikkerhedsvagt. Vores vagter
kan registrere hvilke håndværkere der er til stede ved vagtens start og foretage lukkerunde efter
sidste håndværker har forladt pladsen. Herefter vil vagten føre opsyn med byggepladsen resten af
natten, og sørge for at uvedkommende ikke får adgang til pladsen. Vagten reagerer selvfølgelig også
hvis der skulle opstå vandskaber og lign. episoder som kan vokse i omfang eller forsinke byggeriet
hvis ikke der straks reageres.

Dækningsområde: Brøndby og omegn.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagter til boligforeninger

Bevogtning og patruljering tilbydes 24 timer i døgnet til boligforeninger
i Brøndby og omegn.

Vi har 24 timers vagtberedskab - alle årets dage.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Vagter til kommuner og den offentlige sektor - Brøndby

Vi leverer til hele den offentlige sektor. Vi er autoriserede og alle vores vagter er sikkerhedsgodkendt samt vagt-
uddannede. Vi leverer professionelle og erfarne sikkerhedsvagter til hospitaler, jobcentre, rådhuse, center for børn
og unge eller andre områder med et behov for sikkerhed og tryghed.

Behovet for en vagt kan både opstå ved en akut trussel eller som en fast præventiv indsats med synlige vagter i
kommunens bygninger ved en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko.

Vi løser både korte og længerevarende vagtopgaver samt akutopgaver.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Bevogtning af udstyr (vagtselskaber Brøndby)

Hvis I har behov for at få bevogtet udstyr som ikke kan flyttes eller som er meget
værdifuldt? så kontakt os endelig.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkBrandvagt - Brøndby og omegn

Vi kan levere brandvagter som er uddannet i brandslukningsteknik.
Brandvagten overvåger brandsikkerheden og sikrer at flugtveje er frie
og at brandslukningsudstyret er tilgængeligt. Vi leverer brandvagter til
alle typer af opgaver herunder events, gymnasiefester, i virksomheder,
på byggepladser, ved overnatning på skoler og i haller - samt hvor der arbejdes
med flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i
forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende
værktøj. Brandvagten sikrer at vildfarne gnister, gløder eller flammer er under
kontrol og slukkes hurtigt.

Gode råd i forbindelse med varmt arbejde:

• De fleste forsikringsselskaber stiller krav til, at brandvagten
skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter varmt arbejdes ophør.
Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger er kravet dog 120 minutter
efter arbejdets ophør.

• Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let
antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller
afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.

• Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.

• Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.

• Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.

• Håndildslukkere skal være ved arbejdsstedet. Slangevindere skal være rullet ud og vandfyldte.

• Der må ikke være afstand på mere end 25 m. i samme niveau mellem igangværende varmt arbejde og klargjort brandslukningsudstyr.

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos DBI.DK

Vi er et større vagtfirma som kan håndtere komplekse opgaver, såsom akutopståede opgaver
samt opgaver som kræver 24 timers bevogtning.


Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol,
bevogtning af OB vogne og eventsikkerhed.

Referencer: TV2, DR, TV3 Sport, Warner Brothers, Strong productions m.fl.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Centervagt og butiksvagt

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være
mangeartede, f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang, bemande video overvågningscentral, sørge
for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Eventsikkerhed

Vi leverer eventvagter, brandvagter og førstehjælpere til events, gymnasiefester, natklubber,
byfester og koncerter. (Opgaver for privatkunder løses ikke).

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Vagter til parkeringshuse og kældre

Genopret trygheden, vagter fra Dansk Sikkerhedsvagt kan bemande servicedesken, hjælpe kunder
med ind/udgang, anvise toiletter og andre faciliteter samt tage konflikter i opløbet og bortvise
uønskede personer fra området.


Ledige stillinger

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være fleksibel, grundig og seriøs for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele hovedstadsområdet.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde med få timers varsel. Sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald.
• Du skal kunne arbejde hver 2. weekend.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har en høj resiliens,
hvilket er evnen til at håndtere en kritisk eller truende situation uden at blive påvirket psykisk.
• Du skal være følelsesmæssig stabil. Hvis kunden bliver oprevet eller utryg skal du kunne
forholde sig følelsesmæssigt stabil og forholde dig roligt og fokusere på dine arbejdsopgaver.
• Du skal have en høj faglighed, hvor du går op i, at være god til dine arbejdsopgaver og
i at udvikle dig fagligt sammen med dine kollegaer og ledelsen.

Send din ansøgning til:
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)


Døgnåben reception

Tlf.: 32 10 50 10 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma,
klik her: http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk


Dagens tags: Vagtfirma Brøndby - Dansk Sikkerhedsvagt - Vagtselskaber Brøndby, Vagtfirmaer Brøndbyøster, Brøndbyvester, Brøndby Strand, Alarmselskab, Alarmfirma, Stadionvagt, Sikkerhed til bosteder, Plejehjem og Hospitaler med udadreagerende borgere, Security, Brandvagt, Brandvagter Brøndby. Vagtfirma | Sikkerhedsvagt, Vagtfirmaer - Vagtselskaber - Sikkerhed bosteder og plejehjem - DR Danmarks Radio Brøndby - TV2 Brøndby - Vagtfirma Hovedstaden - Vagtservice - Vagt og Sikkerhedsbranchen Brøndby Sikkerhedsvagt - Vagt Ishøj - Brandvagt Brøndby