Vagtfirma Ballerup, Søborg, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup og Ishøj

Dansk Sikkerhedsvagt er jeres lokale og autoriserede vagtselskab, vi leverer
vagter til kommuner, institutioner og erhvervslivet. Ofte påtager vi os gerne
opgaver med kort varsel. Vi har 24 timers vagtberedskab, på telefon 24 20 11 01.


Akutte vagtopgaver i Ishøj og Albertslund - ring 32105010

Vi løser vagtopgaver for den offentlige sektor, institutioner, boligforeninger og virksomheder,
der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko. Vi har vagter klar til, at løse
alle typer sikkerhedsopgaver.

Responstid: 2-4 timer.

Telefon: 32 10 50 10.

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Cookies: Denne hjemmeside anvender kun cookies til tekniske nødvendige formål, hjemmesiden anvender ikke tredjeparts cookies og vores statistikcookies registrerer ikke din ip-adresse, og kræver derfor ikke dit samtykke.

Uniformerede og civile sikkerhedsvagter (Ballerup - Ishøj)

Vores uniformerede sikkerhedsvagter skaber tryghed via deres synlige tilstedeværelse.
Vores vagter er uddannet indenfor konflikthåndtering, rapportering, magtanvendelses-
teknikker og førstehjælp. Og kan indsættes i butikker, butikscentre, for kommuner, på
ambassader, til gymnasiefester, i virksomheder og meget andet.

Vagterne kan foretage runderinger, bevogte udstyr, åbne og låse døre, udføre adgangskontrol,
gå lukkerunde, håndtere konflikter, tilbageholde butikstyve, indbrudstyve og personer der er
trængt ind på privat område.

Vores civile sikkerhedsvagter kan skabe sikkerhed og ro på bosteder og plejehjem med udadreagerende
borgere. Læs mere i afsnittet herunder:


Vagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien

Vi leverer civile sikkerhedsvagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien på hele sjælland.

Vores vagter har ud over deres vagtuddannelse og lange erfaring i vagtbranchen, gennemført
kurser som vedrører aggressionsforståelse, voldsforståelse, konflikthåndtering, selvforsvar,
greb og lovlige magtanvendelsesteknikker.

Sikkerheden opretholdes så medarbejdere og borgere kan føle sig trygge i en svær tid.

Vores vagter har altid en rolig og konfliktnedtrappende adfærd. Vi ved at det er vigtigt at
agere hurtigt og roligt i tilspidsede situationer, da det skaber tryghed hos borgere og personale.

Alle vagter er førstehjælpsuddannet, men må ikke give medicin og heller ikke udføre personlig pleje.

Responstid ved akutopgaver: 2 - 4 timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Vagter til byggepladser og bevogtning af udstyr

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de er øde om natten og i weekenden,
og indeholder store værdier. Derfor kan det være en god investering at hyre en vagt
ind fra Dansk Sikkerhedsvagt. Vores vagter kan registrere hvilke håndværkere der er
til stede ved vagtens start og foretage lukkerunde efter sidste håndværker har forladt
pladsen. Herefter vil vagten føre opsyn med byggepladsen resten af natten, og sørge
for at uvedkommende ikke får adgang. Vagten reagerer selvfølgelig også hvis der skulle
opstå vandskade, brand eller lign. episoder som kan vokse i omfang eller forsinke byggeriet
hvis ikke der straks reageres.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Brandvagt - Ishøj Albertslund og omegn

Vi kan levere brandvagter som er uddannet i brandslukningsteknik.
Brandvagten overvåger brandsikkerheden og sikrer at flugtveje er frie
og at brandslukningsudstyret er tilgængeligt. Vi leverer brandvagter til
alle typer af opgaver herunder events, gymnasiefester, i virksomheder,
på byggepladser, ved overnatning i haller og på skoler - samt hvor der
arbejdes med flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks.
være i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet
varmeudviklende værktøj. Brandvagten sikrer at vildfarne
gnister, gløder eller flammer er under kontrol og slukkes hurtigt.

Gode råd i forbindelse med varmt arbejde:

• De fleste forsikringsselskaber stiller krav til, at brandvagten
skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter varmt arbejdes ophør.
Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger er kravet dog 120 minutter
efter arbejdets ophør.

• Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let
antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller
afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.

• Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.

• Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.

• Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.

• Håndildslukkere skal være ved arbejdsstedet. Slangevindere skal være rullet ud og vandfyldte.

• Der må ikke være afstand på mere end 25 m. i samme niveau mellem igangværende varmt arbejde og
klargjort brandslukningsudstyr.

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos DBI.DK

Vi er et større vagtfirma som kan håndtere komplekse opgaver, såsom akutopståede opgaver
samt opgaver som kræver 24 timers bevogtning.


Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Vagter til kommuner

Vi har stor erfaring med levering af vagter til kommuner. F.eks. borgerservice, jobcentre,
rådhuse og center for børn og unge.

Behovet for en vagt kan både opstå ved en akut trussel eller som en fast præventiv
indsats med synlige vagter i kommunens bygninger.

Vi løser både korte og længerevarende opgaver.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Bevogtning af udstyr (Vagtselskab Søborg, Glostrup, Albertslund)

Hvis I har behov for at få bevogtet udstyr som ikke kan flyttes eller som er meget værdifuld så kontakt os endelig.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Vagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning, adgangskontrol og bevogtning af OB vogne.

Referencer: TV2, DR, TV3 Sport, Warner Brothers m.fl.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Centervagt og butiksvagt

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede, f.eks. rundering, vagt ved ind/udgang,
bemande video overvågningscentral, sørge for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og andre faciliteter, pågribe butikstyve, svind-
forebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Runderingsvagt

Vores runderingsvagter kører rundt til forskellige virksomheder og kommunale bygninger hver aften for
at lukke vinduer, slukke lys/kaffemaskiner, låse døre og sikre at tyverialarmen er tilkoblet.

Hvis I har behov for aflåsning hver aften samt evt. tilsyn i løbet af natten (indvendig og/eller kun udvendigt),
så kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Behovet for en runderende vagt kan opstå akut i en kortere eller længere periode.
Alle forsikringsselskaber kræver at alle døre og vinduer er lukket og låst hvis forsikringen
skal dække jeres tab.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Gymnasiefester

Vi leverer vagter til gymnasiefester. Vagterne visiterer og ser studiekort ved indgangen samt sikrer
at alle yderdøre er lukket og låst og bemandet/overvåget så uvedkommende ikke kan komme ind til festen.
Hvis der opstår tumult imellem elever til festen bliver dette håndteret på en rolig og professionel måde,
hvor skolens ledelse altid bliver informeret om hvad der er sket og hvilke elever der har været indvolveret.
Vi kan også levere brandvagter hvis ABA anlæggets zoner i festsalen frakobles (pga. røgkanon eller lign.).
Alle vores vagter er førstehjælps- eller nødbehandler uddannede og mod et ekstra gebyr kan vi medtage
førstehjælpsudstyr og akuttaske til håndtering af førstehjælpsopgaver. I forbindelse med dette vil vi meget
gerne have reserveret et klasselokale hvor vi kan tilse og behandle elever der er kommet til skade.

Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


24 timers landsdækkende vagtberedskab

Vores vagtselskab er åbent døgnet rundt og dækker hele Danmark. Ring til os ved akutte opgaver,
vi er altid klar til at hjælpe. Vores vagter står standby 24 timer i døgnet.

Døgnåben reception:
Tlf.: 32 10 50 10 / 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkLedige stillinger

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være fleksibel, grundig og seriøs for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele hovedstadsområdet.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde med få timers varsel. Sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald.
• Du skal kunne arbejde hver 2. weekend.
• Rygning i arbejdstiden er ikke tilladt.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har en høj resiliens,
hvilket er evnen til at kunne håndtere en kritisk eller truende situation uden at blive påvirket psykisk.

Send din ansøgning til:
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)


Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk
DAGENS TAGS Vagtfirma Ballerup, Vagtfirma Søborg, Vagtfirma Glostrup, Vagtfirma Albertslund, Vagtfirma Høje Taastrup, Vagtfirma Ishøj, Dansk Sikkerhedsvagt, Vagtservice Storkøbenhavn, Vagtselskaber, Alarmselskaber, Sikkerhedsfirma, Vagtberedskab Book en vagt, Vagt Ishøj, Alarmselskab, Vagtselskab Ishøj, Sikkerhedsvagter, Vagtselskaber, Security company, Alarmpatrulje, Tilsyn, Vagt, ronderende vagt, stationær vagt. Security Vagtfirma | Sikkerhedsvagt Albertslund Ishøj - Vagtfirmaer København - Vagtselskaber - Sikkerhed bosteder og plejehjem - DR Danmarks Radio Albertslund Ishøj - TV2 Ishøj - Vagtfirma Bagsværd - Vagtservice - Vagt og Sikkerhedsbranchen Albertslund Søborg - Vagtberedskab - Vagtfirma Alarmselskab Herlev