Sikkerhedsvagter til bosteder, plejehjem og psykiatrien i hele Danmark

Vi leverer erfarne sikkerhedsvagter til plejehjem, bosteder, hospitaler, psykiatriske afdelinger, døgninstitutioner
og asylcentre i hele Danmark.

Sikkerhedspersonalet fungerer som en tryghedsskabende funktion til det faglige personale, hvor den primære opgave er
at sikre, at personalet på den pågældende afdeling/institution får tryghed og ro til at udføre sit arbejde.

Sikkerhedspersonalet håndterer situationer, hvor personalets/patienternes sikkerhed er truet og sikkerhedspersonalet
medvirker ligeledes til at forebygge og forhindre, at disse situationer opstår.

Håndtering af trusler og konflikter med pårørende
Ind i mellem oplever bosteder og plejehjem at der også vil opstå konflikter med frustrerede pårørende, der kan vokse
sig så store at personalet i perioder ikke kan passe deres arbejde, bliver stressede og melder sig syge.
Vi kan levere konflikthåndteringsmedarbejdere der har fokus på at få de pårørende afledt væk fra afdelingen og få
nedtrappet og håndteret konflikten, så jeres personale kan fastholde fokus på deres arbejdsopgaver og føle sig trygge
under hele processen.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10

24 timers vagtberedskab
Vi træffes hele døgnet og påtager os gerne komplekse opgaver der kræver 24 timers dækning og hurtig respons.

Sikkerhedspersonalets uddannelse
Vores sikkerhedspersonale er alle uddannet indenfor konflikthåndtering, magtanvendelsesteknikker og førstehjæp. Hvilket betyder
at vi er i stand til at forebygge, nedtrappe og håndtere både verbale- og fysiske konflikter på en professionel og korrekt måde.
Det er desuden et krav at vores sikkerhedspersonale skal være fysisk og psykisk robuste.

Stol på os og vores medarbejdere
Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtselskab, hvilket vil sige at vi har en autorisation fra Rigspolitiet som bliver fornyet
hvert femte år, og at alle vores medarbejdere er vagtuddannet, har ren straffeattest og er sikkerhedsgodkendt hos politiet.

Referencer:

Sjælland:
• Albertslund Kommune.
• Københavns Kommune, Borgercenter Handicap.
• Holbæk Kommune.
• Fredensborg Kommune.
• Mergeltoften plejecenter.
• Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet.
• Lions-kollegiet.
• Søbæk Have.
• Udrejsecenter Sjælsmark.
• Udlændingestyrelsen.
• Kriminalforsorgen.
• Ekkenberg Larsen botilbud ApS.
• Idræts- og uddannelsesakademiet.

Fyn:
• Solskrænten.
• Pegasus - Bo & Aktiv.
• Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jylland:
• Hjernecenter Syd.
• Aabenraa Kommune, Visitation & Rehabilitering.
• Den Selvejende Institution Nybro.
• Heragården.
• Region Midtjyllands psykiatriske afdelinger, herunder:
- Regionspsykiatrien Vest E1 Sengeafsnit affektive lidelser
- Regionspsykiatrien Vest E2 Sengeafsnit psykotiske lidelser
- Regionspsykiatrien Vest E4 Akutmodtagelsens sengeafsnit.

Yderligere referencer oplyses ikke her på hjemmesiden af diskretionshensyn.
Det er muligt at indhente udtalelser fra institutioner som tidligere har benyttet sig af vores services.
Navne og telefonnumre på kontaktpersoner udleveres efter forespørgsel, til nye kunder indenfor samme segment.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk